Clubinfo

GESCHIEDENIS

Geïnteresseerden, die graag iets meer willen weten over het ontstaan van de wandelclub, gelieve dit krantenknipsel eens door te nemen.


LIDGELD : 

Het lidgeld voor 2017 bedraagt :
   -   1 persoon: 15 Euro
   -   Alle andere gezinsleden: 12 Euro per persoon

Wat krijg je daarvoor?
   -   Officiële lidkaart Wandelsport Vlaanderen
   -   Een bijkomende ongevallenverzekering
   -   Driemaandelijks ledenblad De Blaar (één per gezin)
   -   Tweemaandelijks ledenblad Walking Magazine
   -   Korting op het inschrijvingsgeld bij de wandeltochten van andere federaties.

Opgelet
: nieuwe leden moeten naast hun naam, voornaam & adres ook hun geboortedatum & geboorteplaats vermelden bij betaling. Deze gegevens zijn verplicht voor de verzekering!

Belangrijk: deze ledenbijdrage kan u integraal terugkrijgen via uw mutualiteit! Ga naar de website van uw mutualiteit en zoek het formulier “Aanvraag tot terugbetaling sport”. U kunt dat formulier op uw computer invullen en dan uitprinten of u kan het ook gewoon printen en dan invullen. Een identificatieklever van uw mutualiteit is noodzakelijk. Bezorg het ingevulde formulier aan onze secretaris, die het verder zal invullen, ondertekenen en er een stempel van de club op zal plaatsen.

Christelijke Mutualiteit (CM)
Liberale Mutualiteit (LM)
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
Socialistische Mutualiteit
Partena BLAAR
 :
het driemaandelijks ledenblad online :

- Blaar 2017 januari/februari/maart
- Blaar 2017 april/mei/juni
- Blaar 2017 juli/augustus/september